Асертивност
Полезно

Асертивност и поглед в бъдещето

Асертивност: какво е това, за какво е и как да я намерим в себе си.

Терминът „асертивност“ (от английски „to assert“ – да се твърди, защитава), като цяло означава независимост на човека от околните мнения и външни влияния, което му позволява самостоятелно да определя поведението си.

Асертивността е модел на поведение, когато интересите на взаимодействащите страни са изцяло взети под внимание (пълно сътрудничество).

В същото време всяка страна възприема другата като равна на себе си във всички аспекти, показвайки уважение и съобразяване с правата и свободите на всяка страна (собствена и партньорска). С други думи, асертивността е спокойна, уверена, умерено упорита защита на нечии права и интереси, без да се накърняват правата и интересите на другите.

Както отбелязват психолозите, асертивността е един от важните фактори за постигане на успех в живота, тъй като всички хора живеят в общество. Следователно ефективното взаимодействие с представители на обществото ще допринесе за ефективен живот. Успех в работата (бизнеса), в материалното богатство, в семейството (семейни отношения) и др.

Преди да направите какъвто и да е избор, мислено се пренесете в момента, в който този избор вече е направен, и оценете ситуацията:

Какво получавате?

Какво ще получат другите? Какво искате да кажете или да направите по-нататък, как това ще се отрази на живота Ви в дългосрочен план? Тренирайте върху малките неща. Когато избирате дрехи в магазин, помислете за следното:

Наистина ли искате да носите нещото, което сте купили, не го ли купувате само „за да го имате“. Или помислете внимателно за вечерята си тази вечер. Наистина ли искате хамбургер или просто сте мързеливи да сготвите?

Преди да се изкажете крайно за колега или да се скарате на дете, погледнете напред, в бъдещето: какво ще получите Вие ​​и Вашият събеседник след този разговор?

Ще постигнете ли желаната цел? Може би има по-кратък и по-безопасен начин? Или си струва да реагирате не просто емоционално, а да давате аргументи и с това да укрепвате позицията си?