емпатия
Полезно

Още упражнения за развиване на емпатия

5. Четете и гледайте за да се упражнявате в емпатия.

Четенето на художествена литература и гледането на психологически филми е чудесна тренировка за съпричастност, за емпатия. Опитайте се да проследите и анализирате как се чувства героят, в кои моменти вдъхва съпричастност и защо.

Резултат: често при контакт с произведения на изкуството съпричастността възниква на автоматично ниво (този елемент е вграден в самата творба), което помага да се тренира това ценно умение емпатията.

6. Играйте.

Има голям брой настолни игри (включително за възрастни), които създават възможност да се поставите на мястото на други хора и да изградите отношения с тях.

Резултат: такива игри тренират способността за по-добро разбиране на събеседника и предсказване на мисловния ход на различни хора.

7. Карти на емоциите

Намерете в Интернет и копирайте списък с емоции, състоящ се от повече от 30 броя, срещу всяка емоция напишете онези ситуации от живота си, в които сте я преживели.

Резултат: картата с емоциите ще Ви покаже разликите между емоциите и кога ги чувствате. Сравнявайки тази карта с реакциите на други хора, ще можете по-точно да разберете и отразите техните чувства. В крайна сметка, за да се научите да симпатизирате на някого, да изпитвате емпатия, трябва да разберете собствените си чувства.

8. Поставям се на мястото на друг.

Детски психолози провеждат такъв експеримент: кукла е седнала в отсрещния ъгъл на стаята и детето е помолено да си представи и да каже какво вижда. Можете да използвате същата техника: в ситуация, в която искате да проявите емпатия, опитайте се да заемете мястото на друг човек, запитайте се: „Ако същото нещо ми се случи и аз изпитвах такива емоции, каква подкрепа бих искал получавам? Какво бих искал да чуя? Как бих се почувствал в такава ситуация? “ Ето това е емпатия.

Резултат: способността да виждаме света от перспективата на друг.

Упражненията ще помогнат за развитието на едно от най-полезните умения, необходими в ежедневието: позволява Ви да прочетете емоционалното състояние на друг човек, да изпитате емпатия, да сте наясно какво го движи, за да може успешно да преговаря, да изгражда взаимоотношения в екип и да създава хармонични отношения в семейството.