асертивност
Полезно

Одит на Вашия ден с цел да усвоите Вашата асертивност

Направете одит на изминалия Ви ден и през целия ден записвайте всичко, което правите, като имате предвид всички дейности, за които сте отделили повече от 15 минути. Асертивност. Вечерта прочетете отново получения план и си дайте отговора за всеки елемент.

Няколко въпроса за усвояване на Вашата асертивност

1/Исках ли да направя това? – Дойдох в кухнята и започнах да дъвча бисквитки за закуска, но всъщност аз исках омлет и портокалов сок.

2/Забелязах ли, че правя това? Исках да проверя служебния си имейл и не забелязах как се увлякох и чатих или спорих с някой в ​​социалните мрежи половин час.

3/Казах ли всъщност точно това, което мисля? Всъщност не харесвам много тази книга, но по някаква причина и аз я похвалих заедно с всички.

4/Правя ли в действителност това, което смятам за правилно? Той извика, обиди някого – просто не спря навреме.

Повтаряйте упражнението в продължение на две седмици: до края на втората седмица ще има забележимо по-значими, категорични примери за Вашето истинско, реално поведение. Асертивното Ви поведение ще се прояви във Вас, ще добиете яснота за себе си, а от там и увереност.

Анализ на комуникациите

Пребройте колко пъти тази седмица, докато разговаряте с някого, Вие:

Искахте да кажете „Не“, „Не съм съгласен с Вас“, „Няма нужда“, но не казахте това.

Внимателно поискахте да спрете неприятния за Вас разговор, но вместо това го превърнахте  в кавга.

Продължихте разговора  насила, слушахте някого без никакво удоволствие, осъзнавайки, че разговорът само краде времето  Ви.

Говорехте, преценявахте само въз основа на своето текущо емоционално състояние.

Бяхте вътрешно несъгласни със събеседника, но по някаква причина несъзнателно го приехте.

Непременно бъдете наясно и се уверете, че във Вашата комуникация има по-малко такива ситуации. Това е  придобиването на качеството асертивност.

Ако не кажете какво мислите или решите да запазите мълчание, помислете защо правите това и какво всъщност искате да постигнете.

Ако имате отговор, всичко е наред; ако не, добавете приобщаване и асертивностт към комуникацията си.