Менталната аритметика дава много умения на детето

mental arithmetic

Менталната аритметика е система, благодарение на която мозъкът на детето се развива хармонично. Тази система стимулира развитието на двете полукълба едновременно, тъй като е базирана на бързо смятане наум. В резултат от менталната аритметика дете започва да учи по-лесно и по-бързо. Изключително полезна е за повишаването на паметта и концентрацията, проблем който е много актуален в днешно време предвид многото разсейващи опции.

Ползи от менталната аритметика

Благодарение на системата ментална аритметика детето ще започне да учи по-лесно и бързо чужди езици, няма да се затруднява в училище при запаметяването на дати и факти, теореми във физиката и математиката, както и формулите от химията.  Развивайки едновременно и двете му полукълба,то ще натрупва зания и ще развива умения както в хуманитарните науки, така и в природо- математическите. Това ще доведе и до повишаване на неговия интерес към тях. Наред с това, менталната аритметика е много полезна и за развитие на въобръжението, креативността, разсъжденията и способността за аналитична мисъл. Това дава възможност за намиране на решения и справяне, което води до усещане за успех, самочувствие, увереност в собстваните сили и повишава мотивацията към придобиване на нови знания. Прилагането на менталната аритметика е предпоставка за изграждане на успешна личност.

Кога да започнат заниманията с ментална аритметика

Редица изследвания и анализи показват, че мозъкът на детето се развитанай-интензивно то 4 до 12 години. В тази възраст информацията се възприема и усвоява най-бързо и добре, а получените знания се запаметяват завинаги. Развива се въобръжението, паметта и аналитичната мисъл. Затова колкото по-рано стартира обучението, толкова по-добре и хармонично ще е развитието на детето.

Същността на обучението

Обучението стартира с абакус (сметало). Премествайки необходимият брой топчета, децата се научават да смятат. При следващия етап, това действие се ивършва наум, т.е. децата мислено си представят преместването на необходимия брой топчета  и така смятат. По този начин се съчетават много видове дейности – тактилна, двигателна и изчислителна. Развива се фината моторика, активира се дейността на главния мозък като цяло.  И не на последно място, визуализирането води до превключване на мозъка от лявото в дясното полукълбо.