Майндфулнес практики за хармония между тяло и душа

Майндфулнес е съвременен психологичен метод за постигане на баланс между тялото и съзнанието.  Приложението му цели намаляване на болката и справяне със стреса, умората, тревожността, вътрешното напрежение и депресивността, използва се и за подобряване на съня.

Ефективен е при премахването на вредни навици или при изграждането на полезни. Използва се и като част от хранителен или тренировъчен режим. Чрез майндфулнес може да се регулира и апетита.

 

mindfulness

Ползите от майндфулнес

Практикуването на този метод помага и в бизнеса. Дава възможност на мениджърите по-лесно и обективно да осъзнават и оценяват дадена ситуация. Чрез подобряване на субективните върприятия се постига по-голяма концентрация върху чувствата и преживяванията. Основното при този метод е фокусирането в настоящето, в сегашния момент, във вътрешните ни усещания и чувства.

Това дава възможност за оценяване състоянието и осъзнаване на грешките. Благодарение на майндфулнес човек започва да разбира своите мотиви за конкретни действия и постъпки и това помага по-лесно да приеме себе си.  В резултат става по-спокоен, по-уверен и по-щастлив.

Техники, механизми и упражнения

Методът разполага с техники и упражнения, които позволяват да се постигне вътрешната хармония. На първо място е дишането. Съсредоточаването върху дишането позволява да бъде осъзнат този процес, както и ефекта от него. Друго много важно упражнение е наблюдението като вниманието на човек е фокусирано върху някакъв предмет без той да бъде анализиран или оценяван. 

Осъзнатото наблюдение успокоява мозъка и тялто. Сред механизмите на метода е и осъзнатата благодарност. Много подходящо за случая е воденето на дневник с описание на поне три хубави неща случили  се през деня. Тази техника има благоприятен ефект върху настроението на мозъка. Много силен метод е и фокусирането върху сетивата – слух, зрение, обоняние, вкус и допир. 

При него стимулите се осъзнават подсъзнателно. Мощен механизъм е и осъзнаването при физически дискомфорт. При него идеята е, че ако си позволим  се съсредоточим  по определен начин върху болката, тя ще стане по-понусима. Най-важното при практикуването на изброените техники и механизми да се наблюдават реакциите на тялото и мислите без осъждане и оценки.