Коучинг за самоусъвършенстване

Коучингът е процес, който дава възможност за личностно развитие. Използвайки различни  подходи за мотивация, дава възможност човек да намери ресурси в себе си, за да развие своя потенциал и разгърне своите способности, да достигнат до най-доброто, на което способен.

Етапите на коучинга като процес са: цел, фокусиране, план за действие, нагласа за успех, поддържане на фокуса чрез всекидневни стъпки и конкретни действия към целта, планиране на времето, изграждане на умения и полезни навици, подобряване на качеството на живот.

coaching

Коучингът вади на показ скритите дарбите, които всеки има

Преди да се впусне човек в това предизвикателно пътешествие е необходимо да опознае себе си. Така ще осъзнае кои са силните и слабите му страни, изяваните таланти и скритите дарби. Познавайки себе си, е по-лесно да надградиш уменията си като определиш и си поставиш конкретна цел. Целеполагането е много важен етап от коучинга, защото начертава посоката, в която ще се движи човек в смоята себереализация. За постигането на целта е необходим план, независимо дали се отнася за личностно развитие или професионално. Успоредно с това, изключително голямо значение има създаването на стратегия на успеха. Това е настройка на съзнанието, за поддържане на мотивацията до реализирането на целта, независимо от външните или вътрешните препядствия, пред които ще се изправи личността.

Реализирането на целите става само с действия

Предприемането на действие е най-важното нещо в предизвикателството коучинг. То е и най-трудната. Важни са дори и най-малките стъпки и действия, които водят в желаната посока. Без тях няма да има развитие, няма и промяна, защото само, стратегиите, познанията и настройката на ума не стигат. Само чрез решителните действия  се прави крачка напред към изключителните резултати. И тук идва ролята на коуча.

 Защо е необходим коуч?

Той  помага и води клиентите си през целия процес като се започне от целеполагането и менталната настройка за успех, през преодоляването на всички ограничаващи вярвания, убеждения и страхове. Неговата подкрепа е важна при среща с трудности. Той помага и при запазване на фокуса като деликатно, но устойчиво напомня за всекидневното прилагане на конкретни стъпки и действия, водещи към целта.