Основни категории на емоционалната интелигентост

Какво е емоционална интелигентост ?

Емоционална интелигентност това е умението да осъзнаваме нашите емоции и тези на хората около нас. Познавайки емоциите си, ние можем да ги овладеем. Колкото по-висок е коефицентът на емоционална интелигентност, толкова по-добре се справяме с това. Емоционалната интелигентност може да се развива цял живот чрез социалния ни опит, начинът и уменията ни за общуване, себеизразяването, нашата емпатичност и способността ни да се съобразяваме. Освен умението ни да изразяваме нашите чувства и емоции, емоционалната интелигентост обуславя творческите ни заложби, пространствените умения, способността да изявим желанията си и да изразим позицията си по даден въпрос.

Изграждане на успешни личности

Емоционалната интелигентност има изключително значение за постигане на успех както в личностен, така и в професионален аспект. Умението да реагираме адекватно на ситуацията е много важно и то се изгражда с години. Затова от значение е да работим върху себе си. Така по-добре ще разбираме какви са мотивите зад нашите постъпки, както и на околните. Това ще развие по-голяма съпричастност към болката на хората, което от своя страна е предпоставка за издграждане на здравословни отношения между хората и намаляване на драмата в живота им. По този начин се освобождава необходимата енергия за фокусиране върху градивни неща, което съответно води  до повече постижения, успехи и удовлетворение.

Как да познаем емоционално интелигентните хора

Според психолозите, има пет основни категории от умения, които издават емоционално-интелигентата личност. На първо място, това е способността да разпознава и оценява емоциите си, което е ключът и към тяхното управление. Самоосъзнаването означава да осъзнаваме собствените си емоции и ефектите от тях, както и да имаме съмоувереност, която се изразява като сигурност в нашата стойност и възможности. Осъзнали емоциите си, следващата стъпка е саморегулирането. То се изразява в способността да се овладяват емоциите и да не се губи контрол под въздействието им. Саморегулирането се постига чрез справяне с деструктивните импусли, както и когато хората са честни към себе си и останалите. И най-важното е поемането на отговорност за собствения си живот и действия. След емоционалното овладяване от значение за успеха в живота е мотивацията. Това е стремежът към нови постижения, обослуван от отдаденост, инициативност и оптимизъм. Останалите две категории умения са свързани с взаимоотношенията на хората. Изразени са чрез  съчувствието и редица социални умения, като начин на общуване, лидерство, влиянието върху останалите хора, управлението на конфликти, сътрудничеството и усещането за екип.