Защо трябва да дресирате кучето си?
Полезно

Защо трябва да дресирате кучето си?

Нашите кучета трябва да ни носят радост, приятелство и чувство на гордост. Защо трябва да дресирате кучето си? Но когато кучето непрекъснато не се подчинява или проявява поведенчески проблеми, справянето с тях може да бъде…

Вербална комуникация
Полезно

Вербална комуникация

Вербална комуникация е основната форма на човешка комуникация. Тя се извършва с помощта на реч – писмена или устна. Вербалният обмен на информация изисква от оратора определени изявени качества на яснота на дикцията, внимателност на…

Асертивност и поглед в бъдещето
Полезно

Асертивност и поглед в бъдещето

Асертивност: какво е това, за какво е и как да я намерим в себе си. Терминът „асертивност“ (от английски „to assert“ – да се твърди, защитава), като цяло означава независимост на човека от околните мнения…

Още упражнения за развиване на емпатия
Полезно

Още упражнения за развиване на емпатия

5. Четете и гледайте за да се упражнявате в емпатия. Четенето на художествена литература и гледането на психологически филми е чудесна тренировка за съпричастност, за емпатия. Опитайте се да проследите и анализирате как се чувства…

Одит на Вашия ден с цел да усвоите Вашата асертивност
Полезно

Одит на Вашия ден с цел да усвоите Вашата асертивност

Направете одит на изминалия Ви ден и през целия ден записвайте всичко, което правите, като имате предвид всички дейности, за които сте отделили повече от 15 минути. Асертивност. Вечерта прочетете отново получения план и си…

Алтруизъм и защо се жертваме заради другите?
Полезно

Алтруизъм и защо се жертваме заради другите?

Няма такова нещо като безкористен алтруизъм. Невъзможно е да си представим, че човек изобщо не е получил връщане от извършването на акта на жертвоприношение. Поне трябва да получи морално удовлетворение. Но по-често, когато правим алтруистичен…

Майндфулнес практики за хармония между тяло и душа
майндфулнес

Майндфулнес практики за хармония между тяло и душа

Майндфулнес е съвременен психологичен метод за постигане на баланс между тялото и съзнанието.  Приложението му цели намаляване на болката и справяне със стреса, умората, тревожността, вътрешното напрежение и депресивността, използва се и за подобряване на…